WW

Pieczęć prewencyjna


Pieczęć prewencyjna jest tanim i prostym we wdrożeniu narzędziem, mającym nakłonić kontrahentów do terminowego regulowania należności.

Stosowanie pieczęci na fakturach, notach odsetkowych czy innych dokumentach sprzedaży oraz wezwaniach do zapłaty ostrzega, że w przypadku nieuregulowania zobowiązań w ustalonym terminie, działania windykacyjne zostaną zlecone Polskiej Grupie Prawnej

 

Nasze pieczęci graficzne z których możesz BEZPŁATNIE korzystać już teraz, wystarczy pobrać i umieścić na swoich dokumentach (klinięcie w pieczęć spowoduje jej pobranie):

 
Pobierz wszystkied