WW

2. Dlaczego należy wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty


Wezwanie do zapłaty należy wysłać do dłużnika z kilku powodów:

 

1.       Dać zadość uczynienie przepisowi prawa Art. 187 kodeksu postępowania cywilnego o podjęciu przez wierzyciela prób mediacji z dłużnikiem przez złożeniem w sądzie powództwa o zapłatę.

W przypadku braku takiej próby i braku uwiarygodnienia jej przed sądem w pozwie i w dowodach przekazanych do sądu na taką okoliczność, sąd wyda postanowienie o braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, a złożenie ponowne będzie dopiero możliwe po prawidłowym wezwaniu dłużnika do zapłaty.

 

2.       Sprawdzenie czy dłużnik jest skłonny do dobrowolnej spłaty.

Wielu dłużników otrzymujących wezwanie do zapłaty próbuje dokonać spłaty zadłużenia, jak nie przez jednorazową spłatę w wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty dodatkowym terminie zapłaty, to przystępuje do rozmów z wierzycielem w celu spłaty zadłużenia w ratach akceptowanych przez obie strony sporu.

Wielokrotnie praktyka nasza pokazuje, że zawarcie w wezwaniu do zapłaty rygoru skierowania sprawy do sądu i jednocześnie zasygnalizowania dłużnikowi, że może spłacić w rata powoduje spłatę i brak konieczności angażowania czasu i pieniędzy wierzyciela na postępowanie sądowe i komornicze.

 

3.       Sprawdzenie czy dłużnik nadal występuje pod podanym wcześniej adresie.

Wysyłając wezwanie do zapłaty przesyłką poleconą, kurierem lub osobiście w siedzibie dłużnika, mamy od razu możliwość sprawdzić czy dany dłużnik czynnie przebywa pod znanym nam adresie. Otrzymanie zwrotu przesyłki z adnotacją „adresat nieznany” lub „adresat wyprowadził się” powoduje, że skierowanie sprawy na drogę sądową jest bezcelowe, ponieważ jak sąd otrzyma zwrot korespondencji z nakazem zapłaty z takimi samymi adnotacjami zobowiąże nas do wskazania nowego i aktualnego adresu do doręczeń do dłużnika. Więc kiedy otrzymamy my taki zwrot listu, nie składajmy pozwu w sądzie do czasu kiedy nie będziemy w posiadaniu aktualnego adresu do doręczeń do dłużnika.

 

Odrębną sprawą jest możliwość wyznaczenia przed sądem kuratora dla dłużnika w celu doręczenia mu korespondencji sądowej.d