WW

Częste pytania


Na czym polega usługa wezwania do zapłaty?

Usługa wezwania do zapłaty polega na wezwaniu dłużnika do zapłaty w imieniu wierzyciela na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami. Każde wezwanie jest wysyłane przez Polska Grupa Prawna Sp. z o.o. od lat zajmującą się odzyskiwaniem należności dla swoich klientów.

Jakie dokumenty otrzymam na potwierdzenie wysłania wezwania do zapłaty dłużnikowi?

Po każdym wysłanym wezwaniu wierzyciel otrzymuje pocztą elektroniczną kopie wysłanego wezwania do dłużnika oraz pisemne potwierdzenie wysłania. W przypadku wezwań wysyłanych listem poleconym i listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wierzyciel również otrzyma pisemne potwierdzenie odbioru wezwania oraz skany pocztowego potwierdzenia odbioru.

Czy będę informowany o doręczaniu wezwania dłużnikowi?

Tak, w zależności od zamówionego sposobu wysyłki wezwania otrzymasz informacje o doręczeniu. Usługa wezwania do zapłaty pocztą elektroniczną (e-mail) z uwagi na ustawienia kont pocztowych odbiorców nie zawsze pozwala uzyskać informację o doręczeniu wezwania.

Co jeśli dłużnik nie odbierze listu z wezwaniem?

List zostanie zwrócony do nadawcy czyli na adres Polska Grupa Prawna Sp. z o.o. Zostaniesz poinformowany o tym, a w szczegółach zlecenia wezwania otrzymasz skany zwróconej koperty. Istnieje możliwość przesłania na adres pocztowy wierzyciela zwróconej przez Pocztę Polską nieodebranej przez dłużnika korespondencji z wezwaniem.

Czy mogę zlecić windykację sądową długu?

Tak, w każdym przypadku kiedy dłużnik nie spłaci dobrowolnie zaległej należności możesz zlecić nam windykację sądową na koszt dłużnika przez platforme www.eNakaz.pl 

Dlaczego wysłanie wezwania przez WyślijWezwanie.pl jest skuteczniejsze?

Praktyka pokazuje, że wezwanie do zapłaty wysłane dłużnikowi przez wierzyciela w większości przypadkach jest ignorowane. Dłużnik nie dość, że lekceważy wezwanie wierzyciela to bardzo często widząc nadawcę nie odbiera korespondencji. Z uwagi, że to my wzywamy dłużnika w Twoim imieniu, dłużnik poważnie odbiera treść wezwania i  motywuje się do dobrowolnej spłaty. Skuteczność naszych wezwań dochodzi do 73%. 

Dlaczego warto korzystać z wezwań wysyłanych za pośrednictwem WyślijWezwanie.pl?

Masz gwarancje przygotowania profesjonalnego i zgodnego z prawem wezwania do zapłaty. Wysyłajac wezwanie za pomocą naszej platformy zwiększają się szanse na dobrowolną spłatę zadłużenia przez dłużnika. W przypadku braku zapłaty otrzymujesz gotowe dokumenty na potwierdzenie prób mediacji z dłużnikiem zgodnie z art. 187 § 1 k.p.c pkt. 3 potrzebne do rozpoczęcia windykacji sądowej.

Czy po zakupie pakietu wezwań mam ograniczony czas na wykorzystanie zakupionych usług?

Nie, wszystkie zakupione usługi są do wykorzystania bez limitu czasu.

Czy pobranie i korzystanie z pieczęci prewencyjnej jest odpłatne?

Nie, z naszej pieczęci prewencyjnej może korzystać każdy nieodpłatnie.

Czy za zakupione usługi otrzymam fakturę VAT?

Tak, raz w miesiącu otrzymasz zbiorczą fakturę za zakupione usługi.

Czy muszę przesłać pełnomocnictwo i dokumenty potwierdzające dług pocztą w celu wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty?

W celu zamówienia wysłania wezwania do zapłaty dłużnikowi nie trzeba nam przesyłać pocztą tradycyjną, ani elektroniczą pełnomocnictwa, ani dokumentów potwierdzających dług.d